Kuppproduktion är ett produktionsbolag som är verksamt inom kultursektorn som utställningsproducenter, redaktör/skribent och koncept- och metodutvecklare. Kuppproduktions kunder finns inom både privat och offentlig sektor och förenas av sitt intresse av samhällsutveckling och att lyfta minoriteter. Genomgående för verksamheten är att kultur används som metodik. På det sättet får du en upplevelse som stannar kvar, är rolig och utmanade samt går att använda i din verksamhet, vi skräddarsyr alltid efter kundens behov och önskemål.

Kuppproduktion ägs av Emil Åkerö, konsult som arbetar med koncept- och metodutveckling men även som skribent och innehållsproducent.  

Vill du komma i kontakt med oss? Hör av dig till emil.akero@kuppproduktion.se 

Vill du veta mer om Emil Åkerö och hans föreläsningar, klicka här.