Kuppproduktion har arbetat mycket med att ta fram normmedvetna koncept åt museer och andra kulturinstitutioner. Vi arbetar främst med utbildningar, visningskoncept och utställningsproduktion, här kan ni läsa om vad vi har för Tjänster för museer och kulturinstitutioner Vi har även speciella pridepaket för museer och bibliotek.

Här nedan kan ni läsa vad vi gjort tidigare och en del omdömen för det.

Linköpings konsthall Passagen:

För Passagen har vi producerat utställningen ”Vem är du, vem vill du vara?” 2013 och varit pedagog för utställningen ”1000 bilder – 1000 ord” 2012 i samband med Linköpings Regnbågsvecka.

Eskilstuna stadsmuseum

2014 höll vi i en heldagsutbildning i normmedveten museipedagogik där personalen dels fick en föreläsning, dels göra övningar och slutligen workshopa i sina egna utställningar.

Vår ganska blandade personalgrupp av pedagoger, tekniker, antikvarier, arkivarier och chefer upplevde dagen om normer och normkritik som intressant och tankeväckande.

Några tyckte att förmiddagens fakta- och teorigenomgång gav mest, medan andra kände sig mer hemma i övningarna och diskussionerna som följde.

Vi har redan jobbat en del med liknande frågor, ändå satte dagen igång många nya funderingar och många tyckte att dagen tog slut för fort.

Nu är det upp till oss att fortsätta jobba praktiskt och diskutera hur vi kan gå vidare på inslagen väg.

Flygvapenmuseum:

2012-2013 tog vi fram ett normkritiskt visningskoncept för Flygvapenmuseum med fokus på deras basutställning När kriget kom och DC3an. Konceptet gick under namnet ”I kalla krigets skugga” och handlar om normer kring sexualitet, genus och identitet mellan 1950-1980. Vi utbildade även personal i det nya konceptet innan vi lämnande över det.

 

”Vi strävar efter att vår pedagogiska verksamhet på Flygvapenmuseum ska kännas angelägen och aktuell. Då känns det självklart att vi ska vara en arena där vår publik kan problematisera samhällets och sina egna normer i ett större sammanhang. Vi upplever att vi med hjälp av det pedagogiska koncept som Kuppproduktion har arbetat fram åt oss, har fått nya verktyg att göra just detta. Vi kommer att använda konceptet som underlag till ett nytt skolprogram, men kan också använda oss av delar av konceptet i alla typer av visningar som vi erbjuder, genom att förstärka vissa ämnen och frågor.”

Friluftsmuseet Gamla Linköping:

Under 2012 arbetade vi med att belysa Carin Nilsons villa ur ett normkritiskt perspektiv och utbildade personalen i detta.

”Emil Åkerö har studerat ett av Friluftsmuseet Gamla Linköpings museihem ur ett normkritiskt perspektiv. Resultatet mynnade ut i ett normkritiskt skolprogram, där Emil Åkerö tar upp frågor som kön, normer och identitet.
Programmet har främst riktat sig till gymnasiet.

De nya perspektiv som Kuppproduktion har bidragit med kommer museet att ha nytta av även i övrig verksamhet.

Vi har blivit än mer uppmärksammad på vilka olika sätt vi förmedlar historia och ur vems perspektiv vi tar avstamp i.”

Galleri Kronan:

För Galleri Kronan producerade vi, inom samarbetet OM: med På kanten, utställningen, Men hur ser du ut egentligen!? i samband med Norrköping Pride 2013 och ordkonst i samband med Norrköping Pride 2014.

Norrköpings Konstmuseum

För Norrköpings Konstmuseum har vi haft olika former av normkritiska visningar i samband med Norrköping Pride och Norrköpings kulturnatt, både utifrån samlingar och från utställningar.

Östergötlandsmuseum:

Sedan 2009 arbetar vi med Östergötlandsmuseum och har för dem gjort bland annat:

  • Normkritiska visningar av samlingarna för skolor

  • Visningar av kvinnor av konsten vid internationella kvinnodagen 2010

  • Normkritiska visningar av utställningarna Vintage och Marianne Bernadottes kläder

  • Varit ansvarig pedagog för utställningen Porträtt och självporträtt.

 

Från utvärderingar av Queervisningar på Östergötlands museum (direkt citerade från enkäten):

Intressant och lärorikt! Älskar allt som har med konst att göra så därför tog man in mycket! Kommer gärna tillbaka

Jag tyckte diskutionerna var intressanta och roliga. Emil var bra! Man lyssnade på honom och det var aldrig tråkigt. Bra val av tavlor.

Jag tycker visningen var bra. Bra att guiden inte bara konstaterar faktan utan också ställer dem i motsättning till, dagens samhälle, fördomar. Jag uppskattar också att han sätter konsten i ett historiskt perspektiv, samt jämför med idag, och förutspår hur framtidens konst kommer att se ut inom samma genre. Mycket lärorikt!

Jag tror min syn på samhället har ändrats.