Kuppproduktion är experter på att skapa metoder där kultur används som utgångspunkt för att diskutera normer, inkludering och identitetsskapande.

Vi arbetar utifrån kulturella exempel inom bildkonst, film, litteratur och musik som anpassas till kundens verksamhet och det ämne som berörs. Utifrån vårt arbetssätt skapas en bredare förståelse för vad  normer är, hur de påverkar individer  och hur de syns i samhället på olika sätt.  I detta ingår även hur det går att arbeta med frågorna på sin arbetsplats och i sin vardagsmiljö även om vi utgår från en strukturell nivå där olika normer samverkar med varandra och skapar olika förutsättningar för olika individer.