Det här är de metoder som Kuppproduktion utgår ifrån och inspireras av i sitt arbete.

 

Entypo_d83d(9)_1024

Motiverande samtal

 

FontAwesome_f127(8)_1024

Bryt!

 

octicons_f089(3)_1024

Logical Framework Approach

 

Entypo_d83d(10)_1024

Mål och Resultatstyrning

 

Typicons_e07a(0)_1024

Non Violent Communication

 

octicons_f088(4)_1024

Normmedvetet pedagogiskt förhållningssätt

 

Entypo_d83d(17)_1024

Diskursanalys