Stora och lilla verktygslådan – en process för nya perspektiv

 

Här sätter vi samman en uppsättning metoder åt er att använda i er verksamhet. Vi börjar med en kartläggning (kartan) där vi studerar hur er situation ser ut idag och hur ni förhåller er till er omvärld. Utifrån det genomför vi en workshop med er (kompassen) där vi till tillsammans stakar ut hur ni ska förhålla er till er karta/nuläge och ta er framåt. Utifrån detta fångar vi upp hinder och förutsättningar (fjärilshåven) och ger er en sammanställning av era framsteg (pärlhalsbandet). Vi avslutar detta med en heldag där vi går igenom processen och där ni får en genomgång av era nya verktyg (verkstaden).

Pris: Stora verktygslådan, 40 timmar, 38 000 ex moms.

Pris: Lilla verktygslådan, 30 timmar, 28 000 ex moms.

Delarna kan även beställas var för sig.

Entypo_d83d(11)_1024

Kartan

En kartläggning av er verksamhet med fokus på nuvarande situation och förändringspotential.
Pris: 15000 ex moms.

 

Typicons_e015(4)_1024

Kompassen

 En workshop där ni får riktlinjer för hur ni kan arbeta vidare med saker ni vill förändra.

Pris: 15000 ex moms.

 

 

Entypo_f351(2)_1024

Fjärilshåven & Pärlhalsbandet

I dessa workshops fokuserar vi på positiva förutsättningar för förändring och hur de hänger ihop med hinder av olika slag. Först lokaliserar vi dem, sedan radar vi upp dem och skapar en logisk ordning.
Pris: 10 000:-  x2 ex moms.

 

Entypo_2692(15)_1024

Verkstaden

Heldagsutbildning där vi går igenom olika verktyg för förändring och testar dem i praktiken.

Pris: 20 000:- ex moms.