RFSL Rådgivningen Östergötland
År: 2015-
Uppdragsgivare: RFSL Linköping
Tjänst: Projektledare med fokus på metodutveckling, utbildning och koordination av hiv-preventivt arbete för Män som har sex med män.

Ny basutställning
Uppdragsgivare: Ekenäs slott
Tjänst: Konceptutveckling för ett nytt utställningsformat i två rum, om slottets historia.